• Aktuelt

  -

  les mer
 • Ferie & lukkning

  les mer
 • Vaksinasjoner

  les mer
 • Brukerregistrering

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til høyre. Heretter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  les mer
 • Selvbetjening

  les mer

OBS! 

Da Viken Fylkeskommune løste seg opp, fikk Akershus nytt fylkesnummer. Dette medførte noen utfordringer i elektronisk registrering av vaksiner satt etter 1 januar 2024. Hvis du opplever å ikke finne vaksinen du har satt hos oss på Helsenorge.no, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan etterregistrere den elektronisk. Det er selvsagt dokumentert i din journal når vaksinen er satt.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
Barn og voksne med:
kronisk lungesykdom (inkludert astma),
hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
diabetes type 1 og 2
leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:
– Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
– Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vaksine mot lungebetennelse:
Pasienter over 65 år, eller som befinner seg i risikogruppen nevnt over, anbefales å ta Pneumokokkvaksine (Mot lungebetennelse). Du kan få vaksinen hos oss på Drop-in, og koster kr 550,- og bør friskes opp hvert 6 år.

Stivkrampe- og kikhostevaksine:
ALLE BØR HA PÅFYLL HVERT 10.ÅR GJENNOM HELE LIVET!
Sjekk helsenorge.no https://www.helsenorge.no/vaksiner/om/ dersom du er usikker om du har vaksinert deg med boostrix i løpet av de siste 10 år. Dersom ikke: kontakt oss for vaksine. Vi har disse på lager, og koster kr 500,-

Reisevaksinasjon:
Kommunen har et eget vaksinasjonskontor i Sandvika, med svært god kompetanse på dette, samt vaksiner liggende for reisevaksinasjon. Vi anbefaler at dere tar kontakt med Folkehelsekontoret i god tid før reise slik at man rekker ta de nødvendige vaksiner i tide.